CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sulfur dioxide (SO2) emission rates of Masaya and San Cristóbal volcano (Nicaragua) during 2009 inferred from stationary and mobile mini-DOAS measurements within the NOVAC project

A Muñoz ; J Álvarez ; A. Morales ; M. Ibarra ; K. Alvarado ; Bo Galle (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; Claudia Rivera (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; Vladimir Conde (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; Santiago Arellano (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys)
6th Cities on Volcanoes Abstracts, Tenerife, Spain, June 2010 (2010)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2011-01-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 133120

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur