CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ethanol production from lignocellulosic materials by encapsulated Saccharomyces cerevisiae

Päivi Ylitervo (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Hamidreza Barghi (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Carl Johan Franzén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Mohammad J. Taherzadeh (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Programme Conference of the Swedish Energy Agency Programme: Ethanol from Cellulose (2009)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2011-01-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 133116

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur