CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of heat-treatment, phytate, xylanase and soaking time on inositol phosphate degradation in vitro in wheat, soybean meal and rapeseed cake

K Blaabjerg ; N-G Carlsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; J Hansen-Möller ; HD Poulsen
Animal Feed Science and Technology (0377-8401 ). Vol. 162 (2010), 3-4 , p. 123-134.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Phosphorus, phytate, thermal feed treatment, soaking, steeping, liquid feeding



Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-11. Senast ändrad 2011-03-25.
CPL Pubid: 133084

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Kemi
Biokemi

Chalmers infrastruktur