CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Future Emerging Packaging Technology Using Carbon Nanotubes

Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Yiheng Qin ; Carl Zandén (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Yifeng Fu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Teng Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Lilei Ye
ELTE 2010 & 34th IMAPS-CPMT (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-11. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 133077

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Funktionella material

Chalmers infrastruktur