CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Propeller optimisation in behind condition considering sheet cavitation

Florian Vesting (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs framdrivning och miljöpåverkan) ; Daniel Knutsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs framdrivning och miljöpåverkan) ; Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Lars Larsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
13th Numerical Towing Tank Symposium (NuTTS'10), 10.-12.10.2010, Duisburg, Germany (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-11. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 133055

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs framdrivning och miljöpåverkan (2007-2011)
Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik (2005-2011)
Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur