CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation and Analysis for Sustainability in Manufacturing Processes

Alexander Muroyama ; Mahesh Mani ; Kevin Lyons ; Björn Johansson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
Gaithersburg, Maryland : NISTIR, 2010. - 16 s.
[Rapport]

Nyckelord: Sustainability, Discrete Event Simulation, Life Cycle Assessment, Injection MoldingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-11. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 133049