CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling, Simulation and Analysis for Sustainable Product Realization

Mahesh Mani ; Kevin Lyons ; Ram Sriram ; Björn Johansson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Gaurav Ameta
Gaithersburg, MAryland : NISTIR, 2010. - 31 s.
[Rapport]

Nyckelord: sustainable manufacturing, sustainable design, planning, simulations, systems approach, frameworkDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-11. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 133047

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Hållbar utveckling
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
Industriell teknik och ekonomi
Produktionsteknik
Miljöteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur