CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proceedings of the 2010 Winter Simuation Conference

Björn Johansson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Sanjay Jain ; Jairo Montoya-Torres ; Joe Hugan ; Enver Yücesan
(2010)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: Simulation, global collaboration, manufacturing, risk analysis, homeland security, military applications, logistics, modeling methodologyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-11. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 133041