CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Probing Biomolecules and Membranes using Spectroscopy and Microscopy

Frida Svensson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. ISBN: 978-91-7385-493-1.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Linear dichroism, membrane, tryptophan, peptide-lipid interaction, ruthenium dipyridophenazine complex, retinoic acid, biomolecular probes, emission, microscopy, lifetime imagingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-11. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 132977

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Nanovetenskap och nanoteknik
Biofysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2011-02-25
Tid: 10:15
Lokal: HA2
Opponent: Paavo Kinnunen

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 3174