CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Research and Development Program in Reactor Diagnostics and Monitoring with Neutron Noise Methods, Stage 16

Imre Pázsit (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Victor Dykin (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; Anders Jonsson (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Christophe Demazière (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
Stockholm : Strålsäkerhetsmyndigheten, 2010. ISBN: 2000-0456.- 61 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-10. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 132902

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Energi
Annan fysik
Övrig teknisk fysik

Chalmers infrastruktur