CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

VLBI time-transfer using CONT08 data

Carsten Rieck ; Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; R. T. Kenneth Jaldehag ; Jan M. Johansson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
Proceedings of the 24th European Frequency and Time Forum ESA/ESTEC Noordwijk (NL) 13-16 April 2010 (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: VLBI, time-transfer, GNSS


CD publikation, ESA WPP-313Denna post skapades 2011-01-10. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 132880

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Övrig teknisk fysik

Chalmers infrastruktur