CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Induced ´de Vries-like´behavior in a FLC mixture with unusual behavior in layer thickness

A Bogner ; Per Rudquist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; J.C. Roberts ; R.P. Lemieux ; Frank Giesselmann
Proc. 38th Topical Meeting on Liquid Crystals p. 108-111. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-10.
CPL Pubid: 132827

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Fysik
Den kondenserade materiens fysik
Funktionella material

Chalmers infrastruktur