CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploration of Multivariate Evaluation Techniques in Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS)

Aamer Abbas (Institutionen för kemi- och bioteknik, Analytisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. ISBN: 978-91-7385-484-9.- 50 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: surface enhanced raman spectroscopy, raman, chemical imaging, multivariate analysis, orthogonal partial least squares, target orthogonal partial least squares, hyperspectral, PLS, OPLS, T-OPLS, lymphocytes, doxorubicin, idarubicin, cytarbine, 4-mercaptobenzonitrile, internal standard, carotenoidsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-10. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 132809

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Analytisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Nanovetenskap och nanoteknik
Kemi
Analytisk kemi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2011-01-28
Tid: 10:00
Lokal: 10:an Kemivägen 4
Opponent: professor Lars Österlund, FOI Umeå

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 3165