CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Idea management systems for a changing innovation landscape

Christian Sandström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Jennie Björk (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
International Journal of Product Development (1477-9056). Vol. 11 (2010), 3/4, p. 310-324.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-01-10. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 132785

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Analyzing and realizing collective ideation in firms