CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ideation Capabilities for Continuous Innovation

Jennie Björk (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Mats Magnusson ; Paolo Boccardelli
Creativity and Innovation Management (0963-1690). Vol. 19 (2010), 4, p. 385-396.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-01-10. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 132782

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Analyzing and realizing collective ideation in firms