CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dual-connected Individuals in Ideation

Jennie Björk (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
the 11th International CINet Conference - Practicing innovation in times of discontinuity (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-01-10.
CPL Pubid: 132767

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Analyzing and realizing collective ideation in firms