CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Odin håller ett öga på atmosfären

Samuel Brohede (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering)
Populär Astronomi Vol. 11 (2010), 4, p. 20-22.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: Odin, ozon, satellit, klimatDenna post skapades 2011-01-10.
CPL Pubid: 132733