CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dielectric response measurements during electrical treeing in sub-picofarad samples

Björn Sonerud (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Tord Bengtsson ; Jörgen Blennow (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Susanne Nilsson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Polymer Testing (0142-9418). Vol. 30 (2011), 1, p. 43-49.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-10. Senast ändrad 2011-03-17.
CPL Pubid: 132730

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)