CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nanofiber based composites for thermal management

Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Björn Carlberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
International Microsystems, Packaging, Assembly and Circuits Technology (IMPACT) Conference (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-09.
CPL Pubid: 132693

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Funktionella material

Chalmers infrastruktur