CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermal Conductivity in the Vertical Direction of Heat-Resistant Epoxy Based Conductive Adhesives with Multimodal Filler Size Distributions

Masahiro Inoue ; H Muta ; S Yamanaka ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
IEEE CPMT Electronics System Integration Conference (ESTC) (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-09.
CPL Pubid: 132691

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Funktionella material

Chalmers infrastruktur