CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MDS Investigation on the Heat Transfer Properties of CNT Micro-Channel Cooler

Yan Zhang ; Shun Wang ; Jingyu Fan ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
IEEE CPMT Electronics System Integration Conference (ESTC) (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-09. Senast ändrad 2011-01-27.
CPL Pubid: 132690

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Elektronik

Chalmers infrastruktur