CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ultrafast Transfer of Metal Enhanced Carbon Nanotubes at Low Temperature for Large Scale Electronics Assembly

Yifeng Fu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Yiheng Qin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Teng Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Si Chen (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Advanced Materials (0935-9648 ). Vol. 22 (2010), 44, p. 5039-+ .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-01-07. Senast ändrad 2014-03-21.
CPL Pubid: 132627

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Elektronik

Chalmers infrastruktur