CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rigorous derivation of an unclosed mean G-equation for statistically 1D premixed turbulent flames

Vladimir Sabel'nikov ; Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
International Journal of Spray and Combustion Dynamics (1756-8277). Vol. 2 (2010), 4, p. 301-324.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-07. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 132573

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur