CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A generalization of the Bombieri-Pila determinant method

Oscar Marmon (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Journal of Mathematical Sciences (1072-3374). Vol. 171 (2010), 6, p. 736-744.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The so-called determinant method was developed by Bombieri and Pila in 1989 for counting integral points of bounded height on affine plane curves. In this paper we give a generalization of that method to varieties of higher dimension, yielding a proof of Heath-Brown's 'Theorem 14' by real-analytic considerations alone.

Nyckelord: rationella punkter, heltalspunkter, determinantmetodenDenna post skapades 2011-01-07. Senast ändrad 2017-08-18.
CPL Pubid: 132567

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur