CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Foreword

Olof Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
Solid State-Electronics (00381101). Vol. 54 (2010), 2, p. 85.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Guest Editor for Selectred Full-Length Extended Papers from the EUROSOI 2009 Conference.Denna post skapades 2011-01-06. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 132535

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Nanovetenskap och nanoteknik
Elektronik

Chalmers infrastruktur