CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of nutrient availability for growth of carbohydrate-rich algal biomass used for bioethanol production

Eva Albers (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Ximena Rozo Sevilla (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Jenny Veide Vilg
8th European Workshop Biotechnology of Microalgae, Nuthetal, Germany (2010)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-05. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 132506

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Mikrobiologi

Chalmers infrastruktur