CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improvement by adaptive evolution of cellular properties of pentose-fermenting yeast for ethanol production from lignocellulosic material

Eva Albers (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Rakesh Koppram (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Lisbeth Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik )
4th Conference on Physiology of Yeast and Filamentous Fungi (PYFF4), Rotterdam, The Netherlands (2010)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2011-01-05. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 132504

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Mikrobiologi
Biokemisk och bioteknisk processteknik

Chalmers infrastruktur