CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Association between CYP2C19 polymorphism and depressive symptoms

S Sim ; L Nordin ; T M-L Andersson ; S Virding ; Marita Olsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; N Pedersen ; M Ingelman-Sundberg
American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics (1552-485X). Vol. 153B (2010), 6, p. 1160-6.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-01-05. Senast ändrad 2012-03-19.
CPL Pubid: 132490

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Genetik

Chalmers infrastruktur