CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of DNA on Charge Separation Processes of Ruthenium(II) Complexes

Eimer Tuite ; Per Lincoln (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Björn Önfelt (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Johan Olofsson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Journal of Inorganic Biochemistry (abstract) Vol. 86 (2001), 1, p. 109.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-05. Senast ändrad 2011-12-14.
CPL Pubid: 132484

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur