CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linear and Circular Dichroism of Drug-Nucleic Acid Complexes

M. Eriksson ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Drug-Nucleic Acid Interactions. Methods in enzymology (0076-6879 ). Vol. 340 (2001), p. 68-98.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-05. Senast ändrad 2011-07-01.
CPL Pubid: 132483

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur