CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ratchet due to Broken Friction Symmetry

Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Y. Zolotaryuk ; P.L. Christiansen ; A. V. Zolotaryuk
Phys. Rev. E. Vol. 65 (2002), 1, p. Art. # 011110.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-05. Senast ändrad 2011-12-14.
CPL Pubid: 132462

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur