CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermodynamics of PNA Interactions with DNA and RNA

Tommi Ratilainen (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Methods in Molecular Biology: Peptide Nucleic Acids (1064-3745). Vol. 208 (2002), p. 59-88.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-05. Senast ändrad 2011-06-22.
CPL Pubid: 132456

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur