CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flow Oriented Linear Dichroism to probe Protein Orientation in Membrane Environments

A. Rodger ; J. Rajendra ; R. Marrington ; Malin Ardhammar (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; J. Hirst ; A. Gilbert ; T. Dafforn ; D. Halsall ; C. Woolhead ; C. Robinson ; T. Pinheiro ; J. Kazkauskaite ; M. Seymour ; N. Perez ; M. Hannon
Physical Chemistry Chemical Physics (1463-9076 ). Vol. 4 (2002), 16, p. 4051-4057.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-05. Senast ändrad 2011-06-22.
CPL Pubid: 132454

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur