CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Picosecond Kerr-Gated Time-Resolved Raman Spectroscopy of the [Ru(phen)2dppz]2+ Chromophore Interacting with DNA

Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Per Lincoln (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Björn Önfelt (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Johan Olofsson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Pavel Matousek ; Anthony W. Parker ; Eimer Tuite
Journal of Inorganic Biochemistry (0162-0134). Vol. 91 (2002), p. 286-297.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-05. Senast ändrad 2011-06-10.
CPL Pubid: 132453

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur