CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cell Studies of the DNA Bis-Intercalator Delta-Delta [mu-C4(cpdppz)2(phen)4Ru2dppz]4+: Toxic Effects and Properties as a Light- Emitting DNA Probe in V79 Chinese Hamster Cells

Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Per Lincoln (Institutionen för fysikalisk kemi) ; B. Önfelt ; P. Gostring
Mutagenesis Vol. 17 (2002), p. 317-320.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-05. Senast ändrad 2011-06-10.
CPL Pubid: 132450

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur