CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Formation of DNA Triple Helices by an Oligonucleotide Conjugated to a Fluorescent Ruthenium Complex

Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Per Lincoln (Institutionen för fysikalisk kemi) ; G. N. Grimm ; A. S. Boutorine ; C. Hélène
Chem. Biochem Vol. 3 (2002), p. 324-331.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-05. Senast ändrad 2011-06-10.
CPL Pubid: 132448

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur