CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arrangement of RecA Protein in Its Active Filament Determined by Polarized-Light Spectroscopy

Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; K. Morimatsu ; M. Takahashi
Proc. Natl. Acad. Sci. USA Vol. 99 (2002), p. 11688-11693.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-05. Senast ändrad 2011-06-10.
CPL Pubid: 132446

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur