CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Invisible Liposomes: Refractive Index Matching with Sucrose Enables Flow Dichroism Assessment of Peptide Orientation in Lipid Vesicle Membranes

Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Per Lincoln (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Malin Ardhammar (Institutionen för fysikalisk kemi)
Proc. Natl. Acad. Sci. USA Vol. 99 (2002), p. 15313-15317.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-05.
CPL Pubid: 132444

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur