CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Picosecond and Steady-State Emission of [Ru(dppz)(phen)2]2+ in Glycerol: Anomalous Temperature Dependence Reveals Fast Excited State Equilibrium

Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Per Lincoln (Institutionen för fysikalisk kemi)
J.Phys.Chem. Vol. 107 (2003), p. 1000-1009.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-05.
CPL Pubid: 132441

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur