CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of a Novel Analysis To Measure the Binding of the Membrane-Translocating Peptide Penetratin to Negatively Charged Liposomes

Daniel Persson (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Per Thorén (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Mattias Herner (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Per Lincoln (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Biochemistry Vol. 42 (2003), p. 421-429.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-05. Senast ändrad 2012-06-21.
CPL Pubid: 132440

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)
Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur