CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simultaneous binding of Ruthenium(II) [(1,10-phenanthroline)2(dipyridophenazine}]2+ and Minor Groove Binder 4,6-Diamidino-2-phenylindole to poly[d(A-T) 2] at high binding Densities: Observation of Fluorescence Resonance Energy Transfer Across the DNA Stem

Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Per Lincoln (Institutionen för fysikalisk kemi) ; B.H Yun ; J.O Kim ; J. M Kim ; S. K Kim
J. Phys. Chem Vol. B 107 (2003), p. 9858-9864.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-05. Senast ändrad 2011-06-10.
CPL Pubid: 132439

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur