CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vesicle membrane interactions of penetratin analogs

Daniel Persson (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Per Thorén (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Per Lincoln (Institutionen för kemi och biovetenskap, Fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för kemi och biovetenskap, Fysikalisk kemi)
Biochemistry Vol. 43 (2004), p. 11045-11055.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-05. Senast ändrad 2012-06-21.
CPL Pubid: 132438

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Fysikalisk kemi (2004-2004)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur