CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermodynamics of PNA Interactions

Bengt Nordén (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Tommi Ratilainen (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Anders Holmén
Peptide Nucleic Acids. Protocols and Applications p. 77-105. (2005)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-05. Senast ändrad 2011-06-09.
CPL Pubid: 132436

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur