CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Membrane Interactions of Cell-Penetrating Peptides

Bengt Nordén (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Elin Esbjörner (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Astrid Gräslund
Handbook of cell-Penetrating Peptides p. 109-137. (2007)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-05. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 132433

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur