CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linear Dichroism and Circular Dichroism

A Textbook on Polarized-Light Spectroscopy

Bengt Nordén (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Alison Rodger ; Tim Dafforn
London : The Royal Society of Chemistry, 2010. ISBN: 978-1-84755-902-9.- 293 s.
[Bok]

Nyckelord: Polarization spectroscopy, Circular dichroism, Linear dichroismDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-05. Senast ändrad 2012-07-18.
CPL Pubid: 132431

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur