CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Observation of long term trends in the amount of atmospheric water vapor by space geodesy and remote sensing techniques

Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Tong Ning (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Gunnar Elgered (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
2010 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium Proceedings p. 2944-2947. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Integrated precipitable water vapor, geodetic VLBI, microwave radiometry, radiosondesDenna post skapades 2011-01-04. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 132366

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Meteorologi och atmosfärforskning
Annan geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur