CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

RFI Suppression In Ultrawideband SAR Using Adaptive Line Enhancer

V. T. Vu ; T. K. Sjögren ; Mats I. Pettersson ; L. Håkansson ; Anders Gustavsson ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys)
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters (1545-598X). Vol. 7 (2010), 4, p. 694-698.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In this letter, we propose an approach to suppress radio-frequency interference (RFI) in ultrawideband (UWB) low-frequency synthetic aperture radar (SAR). According to the proposal, RFI is suppressed by using an adaptive line enhancer controlled by the normalized least mean square algorithm. The approach is tested successfully on real UWB low-frequency SAR data. In order to keep the computational burden down, possible ways to integrate the RFI suppression approach into SAR imaging algorithms are also suggested.

Nyckelord: RFI supression, SAR, ultrawideband, adaptive line enhancerDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-04. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 132343

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur