CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fast Factorized Back-Projection for Bistatic SAR Processing

Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Per-Olov Frölind ; A. Gustavsson ; D. Murdin ; G. Stenström
Proceedings of European Conference on Synthetic Aperture Radar, Aachen, Germany, 7-10 June 2010 p. 1002-1005. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Fast Factorized Back-Projection, SAR, bistatic,Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-03. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 132327

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur