CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

User-oriented Benchmarking for Usability of Real Estate- The REBUS research project

Göran Lindahl (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Siri Blakstad ; Suvi Nenonen
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010. - 41 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-03.
CPL Pubid: 132322

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur