CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Conditioned moments in premixed turbulent reacting flows

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Proceedings of the Combustion Institute (1540-7489). Vol. 33 (2011), 1, p. 1489-1496.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Conditioned quantities, Modeling, Premixed turbulent combustion, Reynolds stressesDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-01-03. Senast ändrad 2011-01-17.
CPL Pubid: 132246

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur